تبلیغات
ژنتیک - فقدان ژن ” SIRT ۶ ” رشد تومورهای سرطانی را در روده و غده پانکراس انسان تشدید می کند

، این مطالعه که با همکاری مشترک متخصصان نظام بهداشتی دانشگاه میشیگان و دانشکده پزشکی هاروارد صورت گرفته است نشان می دهد که این ژن در سرکوب رشد سرطان نقش دارد.

آزمایشات نشان می دهد که حذف پروتئین SIRT۶ در بدن موشها موجب افزایش تعداد، اندازه و شدت فعالیت تومورهای سرطانی می شود.

این مطالعه هم چنین نشان داده است که فقدان ژن «SIRT ۶» رشد تومورهای سرطانی را در روده و غده پانکراس انسان تشدید می کند.

ژن «SIRT ۶» عضوی از خانواده پروتئین های sirtuin است که مشابه پروتئین Sir2 در مخمرها می باشد .

اعضای خانواده سیتروئین با داشتن یک دومین مرکزی سیترویین شناخته می شوند و به چهار گروه تقسیم می گردند . البته عملکرد سیتروئین انسانی هنوز مشخص نشده اما پروئین های سیتروئین در مخمرها، خاموش کردن ژن اپی ژنتیک را ( epigenetic gene ) تنظیم و نوترکیبی rDNA را سرکوب می نماید .

به گفته پزشکان، شناخت این قبیل ژنها برای کنترل رشد تومورهای سرطانی در آینده مفید خواهد بود.[ جمعه 22 دی 1391 ] [ 12:39 ] [ مهسا حیدری فروزان ]

[ یادگاری() ]


دیگر امکانات