تبلیغات
ژنتیک - محققین موفق به معکوس سازی روند پیری شدند

پژوهشگران در دانشگاه  ویرجینیا  کشور امریكا موفق شدند با تغییر ژن های رمزگذاری شده پروتئین های تولید انرژی در بدن ، روند پیری را معكوس كنند.

 این پژوهش، نشان دهنده پیشرفت مهمی در شناخت سازوکار مولکولی دخیل در پیری است. این یافته راه را برای ارائه درمانهای هدفمند برای بیماری های تحلیلی مرتبط با سن فراهم می کند.

دانشمندان با انجام یك آزمایش جدید به موش های پیر دارویی تزریق كردند كه موجب بهبود وضعیت میتوكندری آنها شد و امكان زندگی پرانرژی را به آن ها داد. میتوكندری در سلول، نوعی دستگاه انتقال انرژی است كه موجب می‌ شود انرژی شیمیایی موجود در مواد غذایی با عمل فسفوریلاسیون اكسیداتیو، به صورت پیوندهای پرانرژی فسفات ذخیره شود.

محققان در این پژوهش، ژن (TFAM) را شناسایی كردند و آن را طوری تغییر دادند كه بتواند از طریق جریان خون به میتوكندری برسد.

آن ها مشاهده كردند كه حافظه و عملكرد فیزیكی موش های پیر پس از دریافت ژن (TFAM) در مقایسه با موش های پیر عادی به صورت چشمگیری بهبود می یابد .[ جمعه 3 آبان 1392 ] [ 21:32 ] [ مهسا حیدری فروزان ]

[ یادگاری() ]


دیگر امکانات