تبلیغات
ژنتیک - یک آزمایش ژنتیکی غیر تهاجمی با دقت ۱۰۰ درصد برای تشخیص سندروم داون در مادران باردار ابداع شد
پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ایتالیا آزمایش ژنتیکی جدید و غیرتهاجمی برای تشخیص سندروم داون (مونگولیسم) و سایر اختلالات کروموزومی جنین ارایه کرده‌اند که گفته می شود که دقت آن ۱۰۰ درصد است.

این آزمایش موسوم به ˈPrenatalSafeˈ نخستین آزمایش ژنتیکی غیر تهاجمی است که دقت بسیار بالایی داشته و می تواند سندروم داون و سایر اختلالات کروموزومی جنین را در زنان باردار با انجام یک آزمایش ساده خون از هفته دهم بارداری به بعد شناسایی کند.

سندرم داون یا تریزومی ۲۱ با شیوع یک در هشتصد تولد زنده در ایالات متحده شایعترین ناهنجاری کروموزومی نژاد انسانی است.

این نا هنجاری بااستفاده از آمنیوسنتز از هفته شانزدهم بارداری به بعد قابل تشخیص است اما سال هاست که محققان با توجه به عورض آمنیوسنتز از در پی یافتن روش کم خطر و قابل اعتمادی برای تشخیص زود هنگام آن هستند.

سندرم داون در فرزندان مادران با ۳۵ سال به بالا شایعتر است.

با انجام یک آزمایش ساده خون از زنان باردار بدون هیچ خطری برای جنین، علاوه بر سندورم داون که یکی از اختلالات شایع ژنتیکی است که بطور متوسط از هر ۷۰۰ نوزاد یک نفر مبتلا به آن می شود، همچنین می توان سایر اختلالات کروموزومی مانند ˈEdwards ˈ، سندروم ˈPatauˈ، ˈسندروم Turnerˈ و ˈسندروم ˈ Klinefelter ˈ و ˈJacobsˈ را نیز شناسایی کرد.

در حال حاضر رایج ترین تست غربالگری سندم داون که در بسیاری از کشورهای دنیا به صورت ملی بر روی تمامی مادران باردار انجام می پذیرد ، تست کوآد مارکر است. این تست دارای نرخ تشخیص حدود ۸۰ است. کواد مارکر چنانکه از اسمش پیداست، شامل انجام چهار آزمایش است.

در ایتالیا ۳۸ هزار نفر مبتلا به سندروم داون هستند و در حال حاضر در این کشور از هر یکهزار و ۲۰۰ نوزاد یک نفر به این بیماری مبتلا می شود.[ شنبه 27 اردیبهشت 1393 ] [ 15:17 ] [ مهسا حیدری فروزان ]

[ یادگاری() ]


دیگر امکانات